Phụ kiện camera

0903 802854 | Mr Tuấn

Phụ kiện camera

Dây Cáp chuyên dùng cho cameras HD-SDI & AHD/TVI/CVI

Dây Cáp chuyên dùng cho cameras HD-SDI & AHD/TVI/CVI

Giá: 2.400.000 VNĐ

Cáp chuyên dùng cho cameras HD-SDI & AHD/TVI/CVI loại khoảng cách xa, Màng nhôm mạ đồng chống nhiễu

Cáp chuyên dùng cho cameras AHD/TVI/CVI

Cáp chuyên dùng cho cameras AHD/TVI/CVI

Giá: 1.200.000 VNĐ

- Dùng chuyên cho CCTV ( CCTV có tần số thấp hơn CATV ) - Lõi bằng đồng nguyên chất dùng khoảng cách xa. Tín hiệu vẫn tốt lên...

Nguồn camera Avtech chính hãng

Nguồn camera Avtech chính hãng

Giá: 120.000 VNĐ

Nguồn (Adapter) 12V-2A chính hãng AVTech. sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Nguồn Camera DVE chính hãng

Nguồn Camera DVE chính hãng

Giá: 120.000 VNĐ

Nguồn Camera DVE của hàng chính hãng là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Ổ cứng chuyên dụng Western 500GB

Ổ cứng chuyên dụng Western 500GB

Giá: 1.370.000 VNĐ

Ổ cứng chuyên dụng Western 500GB chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Cáp đồng trục DTH (2 lớp bạc)

Cáp đồng trục DTH (2 lớp bạc)

Giá: 1.620.000 VNĐ

Cáp đồng trục DTH (2 lớp bạc) chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Cáp đồng trục DTH (1 lớp bạc)

Cáp đồng trục DTH (1 lớp bạc)

Giá: 1.120.000 VNĐ

Cáp DTH chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Jack Balun

Jack Balun

Giá: 25.000 VNĐ

Jack Balun chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Jack BNC

Jack BNC

Giá: 10.000 VNĐ

Jack BNC chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Võ bảo vệ Questek QTA-KK04A

Võ bảo vệ Questek QTA-KK04A

Giá: 525.000 VNĐ

Võ bảo vệ Questek QTA-KK04A chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Võ bảo vệ Questek QTA-KK04

Võ bảo vệ Questek QTA-KK04

Giá: 300.000 VNĐ

Võ bảo vệ Questek QTA-KK04 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Võ bảo vệ Questek QTA-KK03IR

Võ bảo vệ Questek QTA-KK03IR

Giá: 810.000 VNĐ

Võ bảo vệ Questek QTA-KK03IR chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Võ bảo vệ Questek QTA-KK03

Võ bảo vệ Questek QTA-KK03

Giá: 285.000 VNĐ

võ bảo vệ Questek QTA-KK03 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Võ bảo vệ Questek QTA-KK02

Võ bảo vệ Questek QTA-KK02

Giá: 125.000 VNĐ

Võ bảo vệ Questek QTA-KK02 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Võ bảo vệ Questek QTA-KK01

Võ bảo vệ Questek QTA-KK01

Giá: 60.000 VNĐ

Võ bảo vệ Questek QTA-KK01 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Nguồn tổng Questek PB-06

Nguồn tổng Questek PB-06

Giá: 765.000 VNĐ

Nguồn tổng Questek PB-06 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Nguồn tổng Questek PB-05

Nguồn tổng Questek PB-05

Giá: 495.000 VNĐ

Nguồn tổng Questek PB-05 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Nguồn tổng Questek PB-04

Nguồn tổng Questek PB-04

Giá: 415.000 VNĐ

Nguồn tổng Questek PB-04 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Nguồn Questek PA-006A

Nguồn Questek PA-006A

Giá: 85.000 VNĐ

Nguồn Questek PA-006A chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Nguồn Questek PA-005A

Nguồn Questek PA-005A

Giá: 55.000 VNĐ

Nguồn Questek PA-005A chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Nguồn Questek PA-004A

Nguồn Questek PA-004A

Giá: 65.000 VNĐ

Nguồn Questek PA-004A chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Nguồn Questek PA-003A

Nguồn Questek PA-003A

Giá: 85.000 VNĐ

Nguồn Questek PA-003A chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Chân đế cố định Questek QA-J701

Chân đế cố định Questek QA-J701

Giá: 27.000 VNĐ

Chân đế cố định Questek QA-J701 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Chân đế cố định Questek QTA-J703

Chân đế cố định Questek QTA-J703

Giá: 95.000 VNĐ

Chân đế cố định Questek QTA-J703 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

1 2 »

ĐĂNG KÝ NHẬN MAIL