Trọn bộ 04 camera IP

0903 802854 | Mr Tuấn

Trọn bộ 04 camera IP

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2T22-I8

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2T22-I8

Giá: 20.000.000 VNĐ

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2T22-I8 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2120F-IWS

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2120F-IWS

Giá: 16.850.000 VNĐ

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2120F-IWS chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2110F-IWS

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2110F-IWS

Giá: 16.390.000 VNĐ

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2110F-IWS chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2020F-I

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2020F-I

Giá: 15.190.000 VNĐ

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2020F-I chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2T12-I8

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2T12-I8

Giá: 18.550.000 VNĐ

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2T12-I8 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

 Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2010F-I

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2010F-I

Giá: 14.250.000 VNĐ

Trọn Bộ 04 Camera HIKVISION DS-2CD2010F-I chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

ĐĂNG KÝ NHẬN MAIL