Đầu ghi hình IP ZEISIC

0903 802854 | Mr Tuấn

Đầu ghi hình IP ZEISIC

Đầu ghi hình IP ZEISIC ZEI-HD64/128/256PJ

Đầu ghi hình IP ZEISIC ZEI-HD64/128/256PJ

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình IP ZEISIC ZEI-HD64/128/256PJ bảo hành 24 tháng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 32 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9732PJ

Đầu ghi hình 32 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9732PJ

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình IP ZEISIC ZEI-HD9732PJ bảo hành 24 tháng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 16 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9616PJ

Đầu ghi hình 16 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9616PJ

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình IP ZEISIC ZEI-HD9616PJ bảo hành 24 tháng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 9 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9609PJ

Đầu ghi hình 9 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9609PJ

Giá: 5.000.000 VNĐ

Đầu ghi hình 9 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9609PJ bảo hành 24 tháng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 4 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9604PJ

Đầu ghi hình 4 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9604PJ

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình IP ZEISIC ZEI-HD9604PJ bảo hành 24 tháng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 4 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9104

Đầu ghi hình 4 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9104

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình IP ZEISIC ZEI-HD9104 bảo hành 24 tháng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 8 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9108

Đầu ghi hình 8 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9108

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9108 bảo hành 24 tháng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 16 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9116

Đầu ghi hình 16 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9116

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9116 bảo hành 24 tháng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 24 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9124

Đầu ghi hình 24 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9124

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình 24 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9124 bảo hành 24 tháng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 32 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9132

Đầu ghi hình 32 kênh IP ZEISIC ZEI-HD9132

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình IP ZEISIC ZEI-HD9132 bảo hành 24 tháng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

ĐĂNG KÝ NHẬN MAIL