Đầu ghi hình IP HIKVISION

0903 802854 | Mr Tuấn

Đầu ghi hình IP HIKVISION

Đầu ghi hình 4 kênh IP HIKVISION DS-7604NI-E1-4P

Đầu ghi hình 4 kênh IP HIKVISION DS-7604NI-E1-4P

Giá: 4.900.000 VNĐ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-E1-4P chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608NI-E1

Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608NI-E1

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-E1 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7732NI-E4

Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7732NI-E4

Giá: 16.500.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7732NI-E4 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7716NI-E4

Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7716NI-E4

Giá: 16.000.000 VNĐ

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7716NI-E4 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7616NI-E2

Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7616NI-E2

Giá: 5.300.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7616NI-E2 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608NI-E2

Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608NI-E2

Giá: 4.900.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608NI-E2 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 4 kênh IP HIKVISION DS-7604NI-E1

Đầu ghi hình 4 kênh IP HIKVISION DS-7604NI-E1

Giá: 4.100.000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh IP HIKVISION DS-7604NI-E1 chính hãng. Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

ĐĂNG KÝ NHẬN MAIL