Đầu ghi hình HDCVI DAHUA

0903 802854 | Mr Tuấn

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA

Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI DAHUA HCVR7108H-S2

Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI DAHUA HCVR7108H-S2

Giá: 11.610.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR7108H-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI DAHUA HCVR7104H-S2

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI DAHUA HCVR7104H-S2

Giá: 6.700.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR7104H-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI DAHUA HCVR5216A-S2

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI DAHUA HCVR5216A-S2

Giá: 13.890.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR5216A-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI DAHUA HCVR5116H-S2

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI DAHUA HCVR5116H-S2

Giá: 11.000.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR5116H-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI DAHUA HCVR5108H-S2

Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI DAHUA HCVR5108H-S2

Giá: 6.540.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR5108H-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI DAHUA HCVR5104H-S2

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI DAHUA HCVR5104H-S2

Giá: 6.750.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR5104H-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI DAHUA HCVR4116HS-S2

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI DAHUA HCVR4116HS-S2

Giá: 6.750.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR4116HS-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI DAHUA HCVR4108HS-S2

Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI DAHUA HCVR4108HS-S2

Giá: 4.300.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR4108HS-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI DAHUA HCVR4104HS-S2

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI DAHUA HCVR4104HS-S2

Giá: 300.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR4104HS-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI DAHUA HCVR4108C-S2

Đầu ghi hình 8 kênh HDCVI DAHUA HCVR4108C-S2

Giá: 3.700.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR4108C-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI DAHUA HCVR4104C-S2

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI DAHUA HCVR4104C-S2

Giá: 2.380.000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh HDCVI DAHUA HCVR4104C-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI DAHUA HCVR5432L

Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI DAHUA HCVR5432L

Giá: 54.300.000 VNĐ

Đầu ghi hình kênh HDCVI DAHUA HCVR5432L Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR5424L

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR5424L

Giá: 45.600.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR5424L Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI DAHUA HCVR4232AN-S2

Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI DAHUA HCVR4232AN-S2

Giá: 18.980.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR4232AN-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 24 kênh HDCVI DAHUA HCVR4224AN-S2

Đầu ghi hình 24 kênh HDCVI DAHUA HCVR4224AN-S2

Giá: 15.050.000 VNĐ

Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR4224AN-S2 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

ĐĂNG KÝ NHẬN MAIL