Đầu ghi hình IP AVTECH

0903 802854 | Mr Tuấn

Đầu ghi hình IP AVTECH

Đầu ghi hình 16 kênh IP AVTECH AVH316

Đầu ghi hình 16 kênh IP AVTECH AVH316

Giá: 8.085.000 VNĐ

Đầu ghi hình IP AVTECH AVH316 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 16 kênh IP AVTECH AVH315

Đầu ghi hình 16 kênh IP AVTECH AVH315

Giá: 6.600.000 VNĐ

Đầu ghi hình IP AVTECH AVH315 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 12 kênh IP AVTECH AVH312

Đầu ghi hình 12 kênh IP AVTECH AVH312

Giá: 7.040.000 VNĐ

Đầu ghi hình IP AVTECH AVH312 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 8 kênh IP AVTECH AVH308EA

Đầu ghi hình 8 kênh IP AVTECH AVH308EA

Giá: 6.215.000 VNĐ

Đầu ghi hình IP AVTECH AVH308EA Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 8 kênh IP AVTECH AVH0801

Đầu ghi hình 8 kênh IP AVTECH AVH0801

Giá: 5.830.000 VNĐ

Đầu ghi hình IP AVTECH AVH0801 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 6 kênh IP AVTECH AVH306Z

Đầu ghi hình 6 kênh IP AVTECH AVH306Z

Giá: 5.890.000 VNĐ

Đầu ghi hình IP AVTECH AVH306Z Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 4 kênh IP AVTECH AVH0401

Đầu ghi hình 4 kênh IP AVTECH AVH0401

Giá: 4.950.000 VNĐ

Đầu ghi hình IP AVTECH AVH0401 Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Đầu ghi hình 16 kênh IP AVTECH AVH516A

Đầu ghi hình 16 kênh IP AVTECH AVH516A

Giá: 17.490.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP AVTECH AVH516A Bảo hành 24 tháng Liên hệ hotline: 0903802854 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

ĐĂNG KÝ NHẬN MAIL